Zastupitelstvo městyse Katovice je nejvyšším orgánem rozhodujícím ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (dle zákona o obcích). Má 13 členů, z toho je jeden uvolněn (místostarosta).

Na základě zákona o obcích Zastupitelstvo města rovněž zřizuje výbory zastupitelstva. Jsou to výbory finanční kontrolní a výbor pro sport a kulturu

Důležité dokumenty

Základním dokumentem pro městys Katovice je rozpočet na konkrétní rok. Rozpočet městyse je vždy schvalován Zastupitelstvem. Zastupitelstvo rovněž vydává obecně závazné vyhlášky platné na území městyse. Zastupitelstvo pak dále přijímá usnesení ve věcech v samostatné působnosti.

  • Rozpočty městyse Katovice v posledních letech
  • Archiv usnesení Zastupitelstva městyse Katovice
  • Seznam platných vyhlášek městyse Katovice

Organizace zřizované městysem

  • Služby Katovice s.r.o.
  • Základní a mateřská škola Katovice

Organizační složky

  • Kolářova knihovna
Powered by OpenSys