Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.05.2023 22.06.2023 Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 dobrovolného svazku obcí
MKA - 780/2023 Alexandra Vačkářová
24.05.2023 15.06.2023 Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022
MKA-740/2023 Alexandra Vačkářová
24.04.2023 - Přezkum hospodaření SMOOS za rok 2022
MK-611/2023 Bc. Jindřich Zdráhal
27.02.2023 02.01.2024 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Alexandra Vačkářová
01.02.2023 - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
MK - 128/2023 Alexandra Vačkářová
05.01.2022 - Rozpočet SOSP na rok 2022
Bc. Jindřich Zdráhal
28.12.2020 - SMOOS rozpočet 2021 a střednědobý výhled 2022-2025
Bc. Jindřich Zdráhal
20.02.2020 - Rozpočty SOSP k nahlédnutí
MK-151/2020 Bc. Jindřich Zdráhal
13.09.2019 - Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2020
Bc. Jindřich Zdráhal
08.01.2019 - Rozpočet ZŠ a MŠ Katovice 2019 a střednědobý výhled 2020-2022
Bc. Jindřich Zdráhal
Powered by OpenSys