Kalendář (rezervace) tenisového kurtu U Lesa

žádost o rezervaci kurtu

Provozní řád

Návštěvníci tenisových kurtů platí za pronájem kurtu takto:

  • Jednorázový pronájem dvorce: 100,- Kč/hod

Poplatek se hradí na úřadu městyse, kde zájemce zároveň obdrží klíč s číslem, který po ukončení hry vhodí do schránky na tenisové hale (boudě). Pokud klíč nevrátí, je povinen uhradit celosezonní předplatné.

  • Celosezonní předplatné: 1000,- Kč

Platí pro všechny pravidelné hráče s možností rezervace, hráči vlastní klíč na celou sezonu. Platbu je možné provádět na úřadu městyse v pracovní dny:

Po, Út, Čt:    8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
St: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  1. Předplatitelé a hráči mají právo hrát i s nejbližšími rodinnými příslušníky.
  2. Ihned po zaplacení celosezonního poplatku předplatitel převezme na úřadu městyse klíče od kurtu.
  3. Zájemce o hru si vstup na kurt zarezervuje na webu www.katovice.cz, v sekci „Tenisový kurt U Lesa“, kde ihned vidí dostupnost, případně na úřadu městyse při placení poplatku.

Povinná úprava tenisových kurtů

Před zahájením kurtu je každý povinen kurt pokropit, po hře je každý povinen kurt po sobě upravit - nerovnosti nejprve srovnat hrablem a následně zamést celou plochu kurtu až k oplocení koštětem, omést lajny a celý kurt opět pokropit. Odhazování odpadků a jiné znečišťování kurtu je přísně zakázáno. Při nedodržení těchto pravidel je klub oprávněn odmítnout následný pronájem tenisového kurtu danému uživateli.

Užívání tenisových kurtů

Tenisový kurt slouží pouze k tenisu. Nelze jej používat k provozování jiných míčových her (volejbal, nohejbal). Na kurt je vstup povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi - hladká podrážka bez výčnělků a dutin. Na kurtu je zakázáno kouření, vodění psů, vjíždění a odkládání kol, odhazování odpadků a jiné znečišťování kurtu.

Powered by OpenSys