mt_ignoreOtevírací doba:

Provozní doba během letního období (duben-říjen):

  • středa   09:00 - 17:00 h
  • pátek     13:00 - 17:00 h
  • sobota   09:00 - 13:00 h

Provozní doba během zimního období (listopad-březen):

  • středa    08:30 - 16:30 h
  • pátek      12:30 - 16:30 h
  • sobota    09:00 - 13:00 h

telefonní spojení:

  • p. Kolářík, 724 181 044
  • p. Marek, 778 547 976

Sběrný dvůr mohou bezplatně využívat všichni občané starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v obci Katovice, Mnichov, Krty-Hradec, Pracejovice, Novosedly, Štěchovice a Kladruby. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob. Na sběrný dvůr je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množstí. Pozn.: za přiměřené množství se obvykle považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil.

Kromě toho je možné do sběrného dvora přivážet i odpady stavební, zeminu a stavební odpad s obsahem azbestu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o komunální odpady, zastupitelstvo městyse Katovice schválilo ceník, podle nějž bude občanům za uložení stavebních odpadů účtováno. Úhrada pokrývá náklady na odvoz a likvidaci toho typu odpadů.

Ceník za uložení stavebních odpadů a zeminy

17 01 02 Cihly                                          2 Kč/kg
17 01 07 Stavební suť netříděná                         2 Kč/kg
17 06 01 Izolační materiály obsahující azbest (eternit) 6 Kč/kg
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest           6 Kč/kg
20 02 02 Zemina a kamení                             1,50 Kč/kg
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Powered by OpenSys