Upozorňujeme chovatele drůbeže, že vzhledem k tomu, že byla prokázána nákaza vysoce patogení aviální influenzi - ptačí chřipky v obci Klínovice, bylokatastrální území katovice zařazeno do pásma dozoru. Zejména je důležité hlídat zdravotní stav drůbeže. Při podezření na nákazu se spojte s Krajskou veterinární správou České Budějovice. Drůbež nesmí opustit místo svého chovu, aby se nešířila případná nákaza. Nařízení KVS je umístěno na úřední desce.

 

Od počátku ledna do 31. března 2022 můžete zaplatit místní poplatky za odpady a psy. Výše poplatku za odpad se nezměnila a zůstává 500 Kč na osobu trvale žijící v Katovicích a stejně tak za rekreační objekt. Změnou je, že od poplatku jsou nově osvobozeny děti do tří let. Toto osvobození nahradilo stávající osvobození pro třetí a další dítě v rodině. Poplatek je splatný do 31. března a to platí i pro platbu za odpady z rekreačních objektů.

Platbu můžete provádět v hotovosti na pokladně úřadu městyse nebo na účet 123057322/0300. Variabilním symbolem je číslo popisné.  Známky si můžete po zaplacení vyzvednout na pokladně úřadu. Nevyzvednuté známky za uhrazené poplatky vám budou rozneseny na konci března do schránky.

Místní poplatek za psy činí 300,- Kč za prvního psa, za dalšího pak 450,- Kč. Za psa v držení seniora nad 65 let je to 150,- Kč a za dalšího pak 200,- Kč. Splatnost poplatku je též 31. března.

Při bezhotovostní platbě je možné zaplatit oba poplatky najednou. Variabilním sybolem je opět číslo popisné.

JIndřich Zdráhal, místostarosta

Vážení a milí spoluobčané,

chtěli bychom se vám touto cestou omluvit za vánoční zpravodaj, kam se vloudilo několik pravopisných chyb, což nás moc mrzí. Kdo pracujete na počítači, asi dobře víte, že stačí udělat o jeden klik více nebo méně a průšvih je na světě. A přesně to se přihodilo nám.

Pavel Hričina a Ivana Jandová

Úřad městyse Katovice

20.12.     8:00 - 11:00       12:00 - 15:00           27.12.     8:00 - 12:00 pouze podatelna a pokladna

21.12.     ZAVŘENO                                           28.12.     ZAVŘENO

22.12.     8:00 - 11:00       12:00 - 15:00           29.12.     8:00 - 12:00 pouze podatelna a pokladna

23.12.     ZAVŘENO                                           30.12.     ZAVŘENO

24.12.     ZAVŘENO                                           31.12.     ZAVŘENO

Sběrný dvůr Katovice

Sběrný dvůr bude otevřen vždy ve středu, a to 22.12 a 29.12. od 12:30 do 16:30 h. 

Následující
Powered by OpenSys