Výsledky druhého kola prezidentských voleb v Katovicích:

1. Petr Pavel 58,56 % (462 hlasů, oproti 1. kolu + 206 hlasů),

2. Andrej Babiš 41,44 % (327 hlasů, oproti 1. kolu + 72 hlasů),

Volební účast: 71,71 % (791 z 1 103 voličů v seznamu), platných hlasů: 789 (99,75 %).

Volby_2023_2_kolo.jpg

Úrad městyse Katovice zjistil, že ve správním obvodu městyse Katovice se u nadjezí na pozemku p.č.2190/1 v katastrálním území Katovice nacházi tři staré rybářské lodě. Tyto lodě jsou zjevně již několik let neužívány a jsou ve špatném technickém stavu.

Jedná se o následující lodě:

1. Dřevěná pramice čemé barvy o délce 4,7 m. Loď je po dně naplněná spadaným listím a odpadky, zarostlá v trávě. Přední pravý roh je prasklý, kdysi spravovaný montážní pěnou. Na konstrukci je znatelná hniloba. 

2. Dřevěná pramice s obšívkou ze skelného laminátu o délce 4,0 m. Loď je do jedné třetiny plná organického materiálu, z něhož vyrůstají dřeviny. Je patrný rozpad dřevěné konstrukce a její hniloba. 

3. Dřevěná loď se špičatou přídí, dřevěné laťové konstrukce potažené skelným laminátem modré barvy. Délka lodi je 3,5 m. Laťová konstrukce je místně shnilá a rozpadlá. Loď je zjevně nepoužívaná několik let, neboť řetěz a zámek jsou pevně vrostlé do kůry stromu. 

Na místě byla u každé lodě umístěna výzva k odstranění s termínem do 20.2.2023. Úrad městyse Katovice vyzývá vlastníky níže uvedených rybářských lodí, aby je ve lhůtě do 20.2.2023 odstranili. Po této lhůtě bude zajištěno odstranění lodí.

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Nad jezem Nad jezem Nad jezem
Nad jezem Nad jezem Nad jezem
Nad jezem Nad jezem Nad jezem

 

Výsledky prvního kola prezidentských voleb v Katovicích:

1. Petr Pavel 33,77 % (256 hlasů),

2. Andrej Babiš 33,64 % (255 hlasů),

3. Danuše Nerudová 14,64 % (111 hlasů),

4. Pavel Fischer 6,86 % (52 hlasů),

5. Jaroslav Bašta 4,49 % (34 hlasů),

6. Marek Hilšer 3,69 % (28 hlasů),

7. Karel Diviš 1,72 % (13 hlasů),

8. Tomáš Zima 1,19 % (9 hlasů).

Volební účast: 69,59 % (762 z 1 095 voličů v seznamu).

2. kolo se uskuteční v pátek a sobotu 27. a 28. ledna 2023

Volby_2023_1_kolo.png

Ve dnech 13. a 14. ledna a případně i 27. a 28. ledna 2023 se uskuteční volby prezidenta republiky.  V Katovicích bude umístěna volební místnost jako vždy přízemí základní školy, na adrese Školní 284, Katovice.

Volič může požádat o volební přenosnou urnu na telefonním čísle 724 181 024.

Volební místnost bude otevřena v pátek 13. ledna a 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00. V sobotu 14. ledna a 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

S sebou platný občanský průkaz , popř. cestovní pas.

 

Následující
Powered by OpenSys