jan fischerIII

plakat 2024 002

Představujeme služby Charity Strakonice:
Charita Strakonice nabízí služby, jejichž propracovanost a propojenost poskytuje seniorům a osobám se zdravotním postižením nejrůznější způsoby péče, které v dané chvíli potřebují s ohledem na svůj věk, sociální situaci, individuální potřeby apod. Jsme provozovatelem pečovatelské služby a osobní asistence v domácnostech, odborné sociální poradny a pobytového zařízení pro seniory Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.

Místní poplatky za odpady a psy můžete platit od počátku ledna až do 31. března 2024.

Výše poplatku za odpad se nezměnila a zůstává 500 Kč na osobu trvale žijící v Katovicích a stejně tak za rekreační objekt. Od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let. Poplatek je splatný do 31. března a to platí i pro platbu za odpady z rekreačních objektů.

Platbu můžete provádět v hotovosti na pokladně úřadu městyse nebo na účet 123057322/0300. Variabilním symbolem je číslo popisné. Do poznámky uveďte, za které osoby je poplatek hrazen.  Známky si můžete po zaplacení vyzvednout na pokladně úřadu. 

Místní poplatek za psy činí 300,- Kč za prvního psa, za dalšího pak 450,- Kč. Za psa v držení osoby starší 65ti let je to 150,- Kč a za dalšího pak 200,- Kč. Splatnost poplatku je též 31. března.

Při bezhotovostní platbě je možné zaplatit oba poplatky najednou. Variabilním sybolem je opět číslo popisné.

V případě dotazů volejte na tel. 383 398 354.

JIndřich Zdráhal, místostarosta

Následující
Powered by OpenSys