Společnost EG.D oznamuje, že od středy 14. dubna 2021 do soboty 17. dubna 2021 bude probíhat odečet elektroměrů a plynoměrů. Níže uvádíme seznam ulic s daty odečtů:

Středa 14.4. Čtvrtek 15.4. Pátek 16.4. Sobota 17.4.
Pankrác Nádražní U Hřiště Za Tratí
28. října Podskalí U Letiště Školní
K Hoře Žižkova U Lesa Šumavská
Mlýnská Švehlova Liboč  
Husovo náměstí  Říční Za Továrnou   
Jílkova Zahradní Na Kolčavě  
Krtská   Otavská  
Tyršova   Na Břehu  
Stará cesta   Krátká  
Kosmetická   Na Barevně  
Průmyslová   Luční  
Sadová   Kolářova  

Milí čtenáři, vězte, že Kolářova knihovna v Katovicích bude od středy 7.4. do úterý 13.4. pro nemoc uzavřena. 

Vážení čtenáři jarního čísla katovického zpravodaje,

doplňujeme informace o soutěžním listu, na kterém můžete soutěžit o hodnotnou knihu. Na jedné ze stran je otištěn následující rébus zvaný nonogram, anebo také malovaná křížovka:

b_529_552_16777215_00_images_noogram_2021.png

Pravidla vyplňování: Každé číslo v legendě určuje počet za sebou následujících čtverečků stejné barvy. Mezi jednotlivými čísly je vždy minimálně jeden prázdný čtvereček. Čísla v legendě jsou již uspořádána ve správném pořadí.

Příklad vyplnění:

nonogram_priklad.png

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem je tedy obrázek.

Nápad vybudovat novou mateřskou školku vznikl v polovině roku 2017, kdy jsme na zastupitelstvu řešili nevyhovující podmínky celého areálu. Současný areál vznikl v roce 1975, kdy byly postaveny dva větší pavilony tříd školky a provozní pavilon. Stavba školky v Katovicích měla ověřit, zda je použitá technologie stavby vhodná pro tento typ objektu. Prvních několik let provozu ukázalo celkovou nevhodnost použití takovýchto staveb pro provoz mateřské školky. Koncem 80. let byl vypracován projekt na celkovou přestavbu školky, mělo dojít ji k rozšíření pavilonů a hlavně jejich zateplení. Bohužel k tomu nedošlo. Stávající budovy dožívají, problémem je i chybějící spojovací krček. Nelze již ani navyšovat počet dětí.

Byla tedy provedena změna územního plánu, aby bylo možné stavět na části školního hřiště. Architektonickou studii na celou stavbu po dlouhých konzultacích s personálem školky a dotčenými úřady vypracovala Ing. arch. Olina Gálisová. Školka bude mít čtyři pavilony se samostatnými vchody a bude propojená spojovacím krčkem. Ten bude sloužit jako malý sál, nebo jako tělocvična. Projektovou dokumentaci vytvořil Ing. Pavel Bláha. V současné době řešíme financování akce, která dle předloženého rozpočtu vyjde na 58 mil. Kč, a to podáním žádostí o dataci do krajského investičního fondu Jihočeského kraje a dotačního programu Vlády ČR a Poslanecké sněmovny ČR. Dík patří i Ing. Tomáši Hajduškovi za aktivní pomoc při podání žádosti o krajskou dotaci. Je připraveno výběrové řízení na zhotovitele stavby, která by měla začít v létě tohoto roku a stavba by měla být převzata na podzim 2022. Nám teď nezbývá, než pokračovat v cestě za celou realizací, věříme, že nebude neúspěšná. 

Šárka Němečková a Jindřich Zdráhal

Školka Školka Školka
Školka Školka Školka
Školka   
Následující
Powered by OpenSys