Na základě usnesení zastupitelstva městyse Katovice ze dne 24.9.2020 byl vyhlášen záměr prodeje domu č.p. 202 v Žižkově ulici v Katovicích. Jedná se o  nemovitost tvořenou pozemky parcelní číslo st. 225, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 309 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 202, a pozemku parcelní číslo 2147/41, zahrada, o výměře 549 m2 v katastrálním území a obci Katovice. Cena 2.450.000,- Kč je stanovená znaleckým posudkem jako minimální prodejní cena. Nabídky v uzavřené obálce doručte na podalelnu úřadu městyse Katovice do 27. 11. 2020. 

Jedná se o rodinný dům v Katovicích v ulici Žižkova č. p. 202 včetně pozemků o celkové výměře 858 m2. Dům je přístupný ze zpevněné veřejné komunikace, je napojen na rozvod veřejného vodovodu a kanalizace, jsou zde sítě el. energie a dále rozvod plynovodu. Původní stavba byla postavena v roce 1920, poslední celková rekonstrukce proběhla v roce 1995 s výměnou oken za plastová, rozvodu ústředního topení atd. Dům je vytápěn kotlem na zemní plyn, případně na tuhá paliva. Celkový stav nemovitosti je velmi dobrý. Příslušenstvím rodinného domu jsou navazující stavby chlévů, skladu, letní kuchyně a dále tělesa studny. Na dům navazuje zahrada.

Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě s místostarostou Jindřichem Zdráhalem na tel. + 420 724 340 430.

Domek Domek Domek
Domek Domek Domek
Domek Domek Domek

 

b_837_592_16777215_00_images_covid_vs_chripka_1.jpg

b_1007_712_16777215_00_images_covid_vs_chripka_2.jpg

V souladu s usnesením vlády ČR jsou úřední hodiny úřadu městyse Katovice od 22.10.2020 omezeny takto:

PONDĚLÍ            9 – 11 hod.        13 – 16 hod.

 STŘEDA             9 – 11 hod.        14 – 17 hod.

Kolářova knihovna je uzavřena.

Sběrný dvůr nepodléhá žádnému omezení a bude v provozu podle obvyklé pracovní doby. Po změně času na zimní dojde k posunu otvírací doby SD.

Následující
Powered by OpenSys