Městys Katovice održel v pondělí 1.7.2024 informaci o způsobu a termínu provádění rekonstrukce Nádražní ulice, která již byla avizována v jarním Katovickém zpravodaji. Stavba, rozdělená na dva stavební objekty, by měla započít 22.7.2024 a trvat by měla nejvýše 35 kalendářních dní. Stavba zahrnuje výměnu asfaltového povrchu, opravu podloží vozovky, výměnu přídlažby a poškozených obrubníků. Práce bude provádět společnost ZNAKON a.s.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky komunikace, vždy bude uzavřen jeden ze dvou stavebních objektů. Stavební objekt SO 101 zahrnuje část Nádražní ulice od náměstí po křižovatku s ulicemi Říční a Otavská, stavební objekt SO 102 zahrnuje část ulice od továrny QUINT s.r.o., po křižovatku s ulicí Za Tratí.

Během stavby nebude možno do uzavírek vjíždět, bude umožněm bezpečný průchod a vstup do rodinných domů. Vzhledem k tomu, že součástí SO 101 je i křižovatka ulic Nádražní, Říční, Otavská, vznesl městys Katovice požadavek na ponechání průjezdu, aby bylo možné vjet do  pravobřežní části obce u jezu a též do částí u fotbalového hřiště a u obecního lesa nad viaduktem, a to po cestě přes letiště. Též je připomínkován průjezd vozidel ulicí Liboč, která kapacitně není schopna nahradit ulici Nádražní. Uzavírka se dotkne i ulice Podskalí. 

DIO Rekonstrukce silnice II 172 Katovice průtah page 0002

 

Powered by OpenSys