Povodňový plán pro městys Katovice na Otavě, Novosedelském a Březovém potoce, pověřená obec Strakonice

Úřad městyse Katovice – povodňová komise obce
POVODŇOVÝ PLÁN

  Obec Katovice na Otavě, Novosedelském a Březovém, potoce a drobném toku ukončeném drobnou nádrží Bažantice.
říjen 2020 – březen 2021

Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné činnosti, pro zmírnění povodňových škod, případně provedení včasné evakuace (a tím zabránění zejména ztrát na lidských životech), ke kterým by mohlo dojít zaplavením jednotlivých úseků městyse Katovice velkými vodami.

Je nutno upozornit, že městys je při velkých povodních – levý břeh > Q20 , pravý břeh > Q50 poměrně značně ohrožen, včetně průmyslových a komerčních objektů, a to především z Otavy (lze odhadnout na 95,0% veškerých povodňových škod).

Částečné ohrožení (4,0%) je z Novosedelského potoka ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. 1% (inundační území je ohroženo z Březového potoka rovněž ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Ohrožené komunikace ve správním území městyse, dopravní řešení a ústupové cesty:

  • Říční ulice, Žižkova ulice, Švehlova, Zahradní ulice a Nádražní ulice . Dále se jedná o Otavskou ulici, Liboč, Za Továrnou a Na Kolčavě Pokud dojde k přelití ochranné hráze a zatopení těchto komunikací bude nutné používat pouze plavidla HZS, případně JSDH
  • Prostor mostu přes Novosedelský potok. Za mostem přes Novosedelský potok silnice na Makarov a Pracejovice, objížďka přes Novosedly nebo Volenice.
  • Místní komunikace kolem objektu čp. 93 a místní komunikaci k ČOV, bez nutnosti náhradní komunikace

Povodňová komise městyse Katovice byla ustanovena jako zvláštní orgán rady obce jako povodňový orgán v době povodně.  Sídlo komise je na úřadu městyse.

Technickým zázemím a kontaktním místem pro ostatní subjekty je úřad městyse Katovice, Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice

Telefon 383 399 163, starost(k)a 724 181 022
Web http://www.katovice.cz
E- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povodňová komise pověřené obce Strakonice:

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
Telefon/ fax 383 700 111/383 324 535
Web/e-mail www.mu-st.cz/Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště povodňové komise ORP

Na Stráži 270, 386 21 Strakonice
telefon 383 700 317, fax 383 324 535
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kompletní povodňový plán včetně příloh

 

 

Powered by OpenSys