Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SK OTAVA Katovice

Označení (jednací číslo): MKA-773/2024

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.05.2024

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Matějková Věra

Powered by OpenSys