Nová pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem městyse platná od července 2008 - směrnice.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Nová pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem městyse platná od července 2008 - směrnice.


Vyvěšeno: 15.08.2008

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): RNDr. Karel Karas CSc.

Powered by OpenSys