sbd katovice

Dne 25. listopadu 2023 bude probíhat v lokalitách Stráňky a Letiště hon pořádaný Mysliveckým spolkem Kněží hora Katovice.

PROSÍME SPOLUOBČANY, ABY SE V RÁMCI BEZPEČNOSTI NEPOHYBOVALI V TYTO DNY VE VÝŠE ZMÍNĚNÝCH LOKALITÁCH.

Powered by OpenSys