Spolek BEZ Katovice zve děti a mládež na další kurz. Tentokráte výjezdní. Do tajemství tvorby mozaiky nás zasvětí výtvarnice MgA. Magdalena Kracík Štorkánová. Kurz se uskuteční v neděli 14. května. Zájemci nechť se nahlásí na telefon 608 342 504 u Ireny Novotné.

Mozaika FIN 

Powered by OpenSys