Upozorňujeme chovatele drůbeže, že vzhledem k tomu, že byla prokázána nákaza vysoce patogení aviální influenzi - ptačí chřipky v obci Klínovice, bylokatastrální území katovice zařazeno do pásma dozoru. Zejména je důležité hlídat zdravotní stav drůbeže. Při podezření na nákazu se spojte s Krajskou veterinární správou České Budějovice. Drůbež nesmí opustit místo svého chovu, aby se nešířila případná nákaza. Nařízení KVS je umístěno na úřední desce.

 

Powered by OpenSys