Od počátku ledna do 31. března 2022 můžete zaplatit místní poplatky za odpady a psy. Výše poplatku za odpad se nezměnila a zůstává 500 Kč na osobu trvale žijící v Katovicích a stejně tak za rekreační objekt. Změnou je, že od poplatku jsou nově osvobozeny děti do tří let. Toto osvobození nahradilo stávající osvobození pro třetí a další dítě v rodině. Poplatek je splatný do 31. března a to platí i pro platbu za odpady z rekreačních objektů.

Platbu můžete provádět v hotovosti na pokladně úřadu městyse nebo na účet 123057322/0300. Variabilním symbolem je číslo popisné.  Známky si můžete po zaplacení vyzvednout na pokladně úřadu. Nevyzvednuté známky za uhrazené poplatky vám budou rozneseny na konci března do schránky.

Místní poplatek za psy činí 300,- Kč za prvního psa, za dalšího pak 450,- Kč. Za psa v držení seniora nad 65 let je to 150,- Kč a za dalšího pak 200,- Kč. Splatnost poplatku je též 31. března.

Při bezhotovostní platbě je možné zaplatit oba poplatky najednou. Variabilním sybolem je opět číslo popisné.

JIndřich Zdráhal, místostarosta

Powered by OpenSys