Společnost E. ON  distribude upozorňuje na omezení dodávky elektrické energie ve dnech 4. 5., 12. 5. a 13. 5. 2020 a to takto:

4. 5. 2020 od 8 do 14 hodin, vypnutá oblast je: Katovice celá ulice Za Tratí od viaduktu od čp. 221 dozadu až po samotu čp. 115 včetně, ulice Za Tratí od viaduktu od čp. 221 dozadu až po samotu čp. 115 včetně, část ulice U Lesa od čp.366 po čp.458 včetně.

12. 5. 2020 od 8 do 14 hodin, Katovice celá ulice Za Tratí od viaduktu od čp. 221 dozadu až po samotu čp. 115 včetně, ulice Za Tratí od viaduktu od čp. 221 dozadu až po samotu čp. 115 včetně, část ulice U Lesa od čp. 366 po čp. 458 včetně.

13. 5. 2020 od 8 do 14 hodin, Katovice ulice Nádražní čp. 417, 135, 172 a sběrný dvůr; ulice U Lesa čp. 427; ulice Za Tratí čp. 234, ulice Nádražní čp. 417, 135, 172 a sběrný dvůr; ulice U Lesa čp. 427; ulice Za Tratí čp. 234, 171, 235, 221.

Powered by OpenSys