Ministerstvo pro místní rozvoj pomohlo spusti aplikaci seniore.org. Jedná se o novou aplikaci, která propojuje dobrovolníky se seniory, kteří potřebují s něčím pomoci. Aplikace reaguje na současnou potřebu zásobit lidi, kteří zůstali doma sami a příbuzní jsou daleko. Je to taková součást smartifikace venkova. Aplikace funguje od minulého týdne.
Pokud vám není pomoc seniorům cizí, tato aplikace pomůže oběma stranám.
Powered by OpenSys