Poplatek za odpady na rok 2020 činí 500,- Kč za osobu.

Tento poplatek je možné platit od dnešního dne do 30.4.2020 v hotovosti na úřadu městyse, nebo převodem na číslo účtu 123057322/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Do poznámky uveďte příjmení plátce.

Poplatek za odpad za rekreační objekty je splatný do 31.7.2020.

Poplatek za psy činí:

  1. za prvního psa 300,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 150,- Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele podle písmene c) 200,- Kč.

Poplatek za psy je možné platit v hotovosti na úřadu městyse, nebo převodem na číslo účtu 123057322/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Do poznámky uveďte příjmení plátce.

 

Městys Katovice nabízí k prodeji nové plastové i kovové popelnice o objemu 110/120 l na komunální odpad. Cena je jednotná 850,- Kč.

Powered by OpenSys