V úterý 14. května 2019 dojde k dostávce vodovodu a tím i k přerušení dodávky pitné vody v ulicích Za Tratí, U Lesa a v celé části obce U Hřiště. Důvodem je nutná výměna vodovodních šoupat na hlavním vodovodním řadu. K odstávce dojde od sedmi hodin ráno a očekává se zprovoznení vodovodu během dopoledne. Děkujeme za pochopení.

Powered by OpenSys