Upozorňujeme občany na povinnost zaplatit místní poplatky za komunální odpad a za psy na rok 2019. Poplatky jsou splatné k 30. dubnu 2019.

Při bezhotovostní platbě použijte číslo účtu 123057322/0300, variabilní symbol je číslo domu, u bytů doplněné o číslo bytu. V hotovosti se poplatky platí v pokladně úřadu městyse. Poplatek za odpady z rekreačních objektů je splatný do konce července.

Za městys Katovice Bc. Jindřich Zdráhal

Powered by OpenSys