České Dráhy oznamují, že 17. - 20.12.2018 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 190 v úsecích Ražice - Horažďovice předměstí . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Powered by OpenSys