OZV o místním poplatku z pobytu

Označení (jednací číslo): MKA-1348/2023

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.10.2023

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Matějková Věra

Powered by OpenSys