OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Označení (jednací číslo): MKA-1349/2023

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.10.2023

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Matějková Věra

Powered by OpenSys