Zveřejnění seznamu nem. věcí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem

Označení (jednací číslo): MK - 710/2021

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.08.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Alexandra Vačkářová

Powered by OpenSys