Nápad vybudovat novou mateřskou školku vznikl v polovině roku 2017, kdy jsme na zastupitelstvu řešili nevyhovující podmínky celého areálu. Současný areál vznikl v roce 1975, kdy byly postaveny dva větší pavilony tříd školky a provozní pavilon. Stavba školky v Katovicích měla ověřit, zda je použitá technologie stavby vhodná pro tento typ objektu. Prvních několik let provozu ukázalo celkovou nevhodnost použití takovýchto staveb pro provoz mateřské školky. Koncem 80. let byl vypracován projekt na celkovou přestavbu školky, mělo dojít ji k rozšíření pavilonů a hlavně jejich zateplení. Bohužel k tomu nedošlo. Stávající budovy dožívají, problémem je i chybějící spojovací krček. Nelze již ani navyšovat počet dětí.

Byla tedy provedena změna územního plánu, aby bylo možné stavět na části školního hřiště. Architektonickou studii na celou stavbu po dlouhých konzultacích s personálem školky a dotčenými úřady vypracovala Ing. arch. Olina Gálisová. Školka bude mít čtyři pavilony se samostatnými vchody a bude propojená spojovacím krčkem. Ten bude sloužit jako malý sál, nebo jako tělocvična. Projektovou dokumentaci vytvořil Ing. Pavel Bláha. V současné době řešíme financování akce, která dle předloženého rozpočtu vyjde na 58 mil. Kč, a to podáním žádostí o dataci do krajského investičního fondu Jihočeského kraje a dotačního programu Vlády ČR a Poslanecké sněmovny ČR. Dík patří i Ing. Tomáši Hajduškovi za aktivní pomoc při podání žádosti o krajskou dotaci. Je připraveno výběrové řízení na zhotovitele stavby, která by měla začít v létě tohoto roku a stavba by měla být převzata na podzim 2022. Nám teď nezbývá, než pokračovat v cestě za celou realizací, věříme, že nebude neúspěšná. 

Šárka Němečková a Jindřich Zdráhal

Školka Školka Školka
Školka Školka Školka
Školka   

Powered by OpenSys