Chystáte kulturní, společenskou nebo sporotovní akci v létě v Katovicích? Pokud ano,  opět si můžete zažádat o finanční podporu do Společného grantu městyse Katovice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské.

V letošním ročníku Společného grantu je připraven nový formát, který omezuje zbytečné papírování. Nebudete proto muset podávat předem psané žádosti a spoustu příloh.
Své žádosti přednesete na společném prezentačním setkání, které se uskuteční na úřadu městyse Katovice ve středu 7. června v 19.00 hodin.
Smlouvy a další formality budou následně řešeny pouze se zástupci organizací či neformálních sdružení osob, které uspějí a získají grant.

Více informací získáte na stránkách nadace na adrese: http://www.konabo.cz/12055/spolecny-grant-katovice-2017.

 

Základní škola Katovice si připravila na čtvrtek 1. 6.  Sportovní den pro rodinné týmy od 15.00 hodin. Předcházet mu bude od 13.00 hodin Den otevřených dvěří s prohlídkou základní školy.

Sportovní den ZŠ

Srdečně zvány jsou všechny ženy, nejen maminky.

Pro ženy

image002.jpg

Městys Katovice realizuje projekt Zateplení zdravotního střediska Katovice. Budova zdravotního střediska byla postavena v 80. letech 20. století a její obvodové konstrukce a výplně otvorů nevyhovují současným požadavkům na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov. V rámci projektu se počítá se zateplením obvodového pláště a střešních konstrukcí a s výměnou oken. Tím dojde ke snížení spotřeby energie v budově o 46,4 %.      

Zateplení bude realizováno od počátku července, práce budou dokončeny v září. Provoz lékařských ordinací, masáží i prodejny bude nepřerušen. Žádáme návštěvníky zdravotního střediska, aby během stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Další
Powered by A.D.