Společnost ČEVAK a.s. upozorňuje občany na odečty vodoměrů v městysi Katovice. Odečty budou probíhat v průběhu měsíce května počínaje od 3.května, vždy od 8 do 14 hodin.  V případě potřeby můžete odečet nahlásit na mobil 602 203 905.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy -rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 12.05.2023 od 7:30 do 17:30 hodin.

Vypnutá oblast : 

Katovice ulice Tyršova od křižovatky se Šumavskou k náměstí  (mimo č.p. 21 a 18), Stará cesta, Kolářova levá strana od křižovatky s Tyršovou až po ulici Na Břehu, pravá strana ulice Na Břehu od křižovatky s Kolářovou po křižovatku Na Barevně, Sadová, Luční (mimo č.p. 435+447), Šumavská od křižovatky s Tyršovou po křižovatku s Luční, včetně podnikatelských  odběrů v těchto ulicích , Průmyslová, Kosmetická, podnikatelské odběry Klas, Penta, ČS PHM Orlen, Invacar, 4K- stav.

Oznamujeme občanům, že při svozu komunálního odpadu ve čtvrtek 27.4.2023 budou svezeny pouze popelnice s vylepenou známkou na rok 2023. Termín pro zaplacení místního poplatku za odpady byl 31.3.2023. Kdo doposud nemá známku a již zaplatil poplatek, může si ji vyzvednout na pokladně Úřadu městyse Katovice.

Jindřich Zdráhal, místostarosta

Následující