Během léta proběhne na Katovickém Husově náměstí rekonstrukce části vodovodu a kanalizace. Akce má název: Katovice, Husovo náměstí – stavební úpravy inženýrských sítí 2. etapa – východní část. Práce započnou v křižovatce Nádražní ulice a Husova náměstí, kanalizace a vodovod projdou protlakem pod silnicí I. třídy, okolo lékárny a podél domů na náměstí ke Krtské ulici. Stavbu provede společnost PRIMA a.s., Strakonice. Cena díla je 5 666 665,- Kč bez DPH.

Městys Katovice byl úspěšný v získání dotace na tuto akci, kterou poskytl Jihočeský kraj z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018. Uznatelnými výdaji jsou vodovodní řad a kanalizační sběrač, na které byla poskytnuta dotace ve výši 550 000,- Kč a 750 000,- Kč. Jde o významnou finanční podporu v rámci této akce, která zajistí další vylepšení stavu vodohospodářské infrastruktury v Katovicích.

Powered by OpenSys