V neděli 22. dubna je Den Země. Při této příležitosti se obyvatelé naší země zapojují do jarního úklidu v rámci akce „Ukliďme Česko“. Obec Katovice ústy paní starostky požádala naši školu, zda by se žáci také nezapojili do úklidu obce. V pátek byl tedy projektový den.
IMG 4950

První hodinu si žáci povídali s učiteli o ekologii, pouštěli si tematicky zaměřené filmy nebo vytvářeli plakáty. Od druhé hodiny se vypravili společně s vyučujícími na určená stanoviště – v pracovním oblečení, vybaveni rukavicemi a pytli na odpad.

První stupeň uklízel především školní zahradu, hřiště a blízké okolí školy. Žáci druhého stupně se vypravili na ostrovec, čistili pravý břeh řeky Otavy od jezu až k Liboči (Kolčava) nebo se vypravili k větrolamu směrem na Strakonice a k čističce odpadních vod.

Počasí nám přálo – modro, slunce, teplota se pomalu blížila k 20 stupňům (odpoledne pak vyšplhala téměř k 27st.). Naplněné pytle se nechaly na domluvených stanovištích, kde je pak vyzvedl pan J. Mašát, pracovník obce. První stupeň skončil po 4. vyučovací hodině, druhý po páté. Akce se vydařila a snad si i mnozí žáci uvědomili, jak je náročné uklízet odpad, který po sobě nepořádníci nechávají.

R. Kostěnec

DSC 0950

DSC 0967

Pr. den. 20.4. 2018 49

Pr. den. 20.4. 2018 62

Powered by A.D.