Poplatek za odpady na rok 2018 činí i letos 500,- Kč. Tento poplatek je možné platit od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 v hotovosti na úřadu městyse, anebo převodem na číslo účtu 123057322/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Do poznámky uveďte příjmení plátce.

Poplatek za odpad za rekreační objekty je splatný do 31. 7. 2018.

Poplatek za psy činí:

  1. za prvního psa 300,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 150,- Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele podle 3) 200,- Kč.

Poplatek za psy a odpady lze bezhotovostně provádět v jedné platbě.

V případě bezhotovostní platby si samolepku na popelnici vyzvedněte na podatelně úřadu městyse.

b_750_530_16777215_00_images_17_02.01_Poplatky.png

Powered by A.D.